Gå til
tilmelding

De nye partnerskaber i Horizon Europe

Tidsrum: 13.15-14.00

Sprog: Dansk

 

Beskrivelse af sessionen

Forsknings- og innovationspartnerskaber bliver et væsentligt element i Horizon Europe med ca. 20 % af det samlede budget.  

Live-sessionen er en praktisk og politisk introduktion til det nye partnerskabslandskab. Ledelsen i Uddannelses- og Forskningsministeriet fortæller om det politiske og strategiske rationale – og om hvordan Danmark forbereder sig. Fra Kommissionen hører vi om de forskellige modeller og ”hvad nu”, og to erfarne forskere vil dele deres praktiske perspektiver og forventninger. 

Sessionen henvender sig både til nybegyndere og eksperter, og afsluttes med en paneldebat. 

 

Beskrivelse af talere 

Dr. Niels Halberg

Direktør for DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug                        

 
 
 
Niels har mange års erfaring med forskning i og rådgivning om økologiske og konventionelle fødevaresystemer. Han har arbejdet med flere partnerskaber, og var bl.a. med til at etablere European Joint Programme Soil, og er formand for partnerskabets Board of Programme Managers.

Professor Anne-Belinda Bjerre

Forretningsleder, Bioressourcer og Bioraffinering ved Teknologisk Institut og Aalborg Universitet                        

 
 
Anne-Belinda har stor forskningserfaring med bl.a. genanvendelse, bioteknologi og biobrændstoffer. Hun har deltaget i projekter udbudt i Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) – et offentlig-privat partnerskab mellem EU og den biobaserede industri i EU, der har finansieret mere end 120 innovationsprojekter på tværs af 37 lande.

Maria Ulff-Møller

Kontorchef for internationale forhold i Uddannelses- og forskningsministeriets departement                        

 
 
Maria er chef for det internationale kontor i ministeriets departement. Kontoret har bl.a. det overordnede ansvar for at fastlægge den danske holdning og synspunkter i forhandlingerne om Horizon Europe. Maria har tidligere været ansat i Udenrigsministeriet og i Folketingets EU-Udvalg.

Morten Gylling-Jørgensen

National ekspert i EU-Kommissionen, DG for Research & Innovation                        

 
 
 
Morten er udsendt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet som en af Danmarks nationale eksperter i EU-Kommissionen. Han har mange års erfaring med at fastholde og udbygge dansk deltagelse i Horizon, og har i Kommissionen været med til at udforme Horizon Europe – bl.a. partnerskaberne.