Gå til
tilmelding

Hvordan kan EU-programmer bidrage til Green Deal målsætningerne?

 

Tidsrum: 10.20-11.15

Sprog: Dansk og engelsk

 

Beskrivelse af debat

I denne session vil et kompetent panel diskutere, hvordan EU-programmer kan bidrage til Green Deal målsætningerne. Vi belyser emnet både fra et internationalt perspektiv, et kommunalt perspektiv og et case-perspektiv.

 

Beskrivelse af talere

Patrick Child

Vicegeneraldirektør for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation                                 

 
 
Patrick Child har arbejdet i Europa-Kommissionen i mange år og er nu vicegeneraldirektør i Generaldirektoratet for Forskning og innovation med ansvar for områderne klima, miljø og energi. Han er EU-Kommissionens repræsentant i Mission Innovation, som er et internationalt forum for fremme af forskning i vedvarende energi.

Signe Nepper Larsen

Vicedirektør i Naturstyrelsen                                                                             

 
 
 
 
Uddannet biolog, cand. scient. fra Københavns Universitet i 1994. Vicedirektør i Naturstyrelsen siden d. 1. august 2016. Fra 1995-2016 ansat i Vand- og Miljødivisionen i rådgiverfirmaet COWI med opgaver inden for vand- og naturforvaltning samt miljøvurdering. Ekstern lektor og censor i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Jacob Bundsgaard

Formand i Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Kommune

 
 
 
Fra 1998 medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og det Danske Socialdemokratiske Parti. Medlem af Aarhus byråd siden 2002. Har været borgmester i Aarhus Kommune siden 2011. Fra 2016 var han næstformand for Kommunernes Landsforeningen, inden han i marts 2018 blev valgt som formand.

Mikkel Kongsfelt

Direktør og medstifter, RadiSurf                                                                            

 
 
 
Mikkel Kongsfelt er direktør og medstifter i virksomheden RadiSurf. RadiSurf blev stiftet i 2015 og udsprang af et patent på en nanoteknolgi som er udviklet på Aarhus Universitet. Mikkel har en ph.d. i nanoteknologi og kemi fra Aarhus Universitet.