Gå til
tilmelding

Hvilken rolle spiller Horizon Europe i at nå EU’s mål om klimaneutralitet i 2050?

Tidsrum: 11.30-12.15

Sprog: Engelsk

 

Beskrivelse af sessionen

Om 30 år skal Europas udledning af drivhusgasser gå i nul. De vigtigste forudsætninger for at nå 2050-målsætningen for klimaneutralitet er større udbredelse og udvikling af vedvarende energi, en markant reduktion af udledninger fra transportområdet og et særlig fokus på klimatilpasning. 

Sessionens ekspertpanel vil drøfte, hvilken rolle forskning, innovation og EU’s klimamission spiller i at nå de grønne mål. Herunder hvordan synergi opnås mellem programmer og instrumenter, hvordan vi opnår de bedste resultater og hvordan vi sikrer sammenhæng mellem den danske og europæiske grønne dagsorden.

 

Beskrivelse af talere

Bernd Biervert

Kontorchef i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation                        

 
 
 
Bernd Biervert er kontorchef i Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Forskning og innovation. Bierverts område er ”ecological and social transitions” og han har bl.a. været involveret i arbejdet med European Green Deal.

Lasse Rosendahl

Professor og institutleder på Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet                        

 
 
 
 
Lasse Rosendahl er professor og institutleder på Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet. Rosendahls Lasses forskning centrerer sig om energiteknik, grønne brændsler og sektorkobling. Han har erfaring fra Horizon 2020 projekter og som national ekspert i EU-Kommissionens programkomité for Horizon 2020 energi-programmet.

Claus Meineche

Sekretariatschef i Energistyrelsen med ansvar for F&U                        

 
 
 
 
 
Claus Meineche er sekretariatschef for Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) i Danmark. EUDP er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny teknologi på energiområdet, der skal bidrage til at indfri politiske målsætninger på området. Meineche Claus er desuden formand for styregruppen i Nordisk Energi Forskning.

Connie Hedegaard

Bestyrelsesformand, CONCITO og formand for Horizon Europe-missionen ’Adaptation to Climate Change including Societal Transformation’     
             

 
Connie Hedegaard er formand for klimamissionen i Horizon Europe og var EU’s første klimakommissær i perioden 2010-2014. Derudover Hun har hun været dansk miljøminister, klima- og energiminister samt medlem af Folketinget. Udover en politisk karriere har Connie Hedegaard været en fremtrædende journalist.