Gå til
tilmelding

 Interreg – det territoriale samarbejde

 

Tidsrum: 13:15-14:00

Sprog: Dansk

 

Beskrivelse af sessionen 

Et af de overordnede mål med den europæiske samhørighedspolitik er at skabe integreret regional udvikling. Det sker ved at skabe rammer for og fremme samarbejde på tværs af grænser mellem nationale, regionale og lokale aktører om fælles løsninger af fælles problemstillinger. Det kan vi gennem det europæiske territoriale samarbejde, Interreg. 

Ved denne session vil vi primært have fokus på at introducere, hvad Interreg-programmerne er, men også supplere med lidt om, hvad fremtiden bringer. Dertil vil der komme konkrete eksempler fra eksisterende projekter.

 

Beskrivelse af talere

Christoffer Stougaard Villsen

Quality Assurance and Finance Advisor, North Sea Region Programme                           

 
 
Christoffer Stougaard Villsen arbejder ved Joint Secretariat for Interreg, North Sea Region Programme. I sit oplæg vil han give en intro til nordsøprogrammet, give en status på den nuværende programperiode og komme ind på, hvilke temaer, der vil være omdrejningspunktet for den næste programperiode 2021-2027.

Peter Lundberg

Projektrådgiver / Project Officer i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak                           

 
 
Peter Lundberg er projektrådgiver ved Interreg ÖKS programmet, og vil i sit oplæg give en kort introduktion til programmet, give en status på programmet og hvad der er støttet af særligt grønne projekter samt give et kort indblik i den nye programperiode.