Gå til
tilmelding

Indre Markedsprogrammet (SMV-delen)

 

Tidsrum: 13.15-14.00

Sprog: Engelsk

 

Beskrivelse af sessionen 

Indre Markedsprogrammet samler en række selvstændige programmer i EU’s indeværende syvårige budget under ét. Et element i det nye program omhandler øget konkurrenceevne for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som indtil nu har været det såkaldte COSME-program. Der forventes afsat ca. 1 mia. euro til denne indsats i 2021-27. Kom og hør om mulighederne for at søge om midler under programmet og få tips og erfaringer mht. ansøgningsprocessen – sigtet er ret bredt og kan bl.a. omhandle grøn og digital omstilling af SMV’er, iværksætteri, SMV’ers adgang til andre landes markeder mv.

 

Beskrivelse af taler 

Jens Mølbjerg Lund Pedersen

Specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen                                                               

 
 
Ansvarlig for COSME- og Indre Markedsprogrammet i Danmark.

Ben Jorgensen

Project Manager i Sustainable Business Hub                                                     

 
 
Partner i COSME-projektet European Cleantech Internationalization Initiative (EC2i).