Gå til
tilmelding

En introduktion til Horizon Europe

 

Tidsrum: 11.30-12.15

Sprog: Engelsk og dansk

 

Beskrivelse af sessionen 

Denne session giver en generel introduktion til Horizon Europe med særligt fokus på de politiske målsætninger og ambitioner, som rammeprogrammet skal understøtte, og som man som ansøger skal være opmærksomhed på. På overfladen ligner Horizon Europe det tidligere rammeprogram, Horizon 2020, men der er væsentlige forskelle, som vi søger at afdække. Sidst, men ikke mindst, vil repræsentanter fra det danske rådgivernetværk, EU-DK Support, diskutere muligheder og perspektiver i programmet for danske forskere, virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

 

Beskrivelse af talere

Patrick Child

Vicegeneraldirektør for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation                                 

 
 
Patrick Child har arbejdet i Europa-Kommissionen i mange år og er nu vicegeneraldirektør i Generaldirektoratet for Forskning og innovation med ansvar for områderne klima, miljø og energi. Han er EU-Kommissionens repræsentant i Mission Innovation, som er et internationalt forum for fremme af forskning i vedvarende energi.

Jakob Just Madsen

Leder af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Bruxelleskontor, DANRO                           

 
 
Jakob Just Madsen har erfaring med udvikling og implementering af EU's rammeprogrammer siden det sjette rammeprogram. Han har været involveret i forhandlingerne af lovteksten for Horizon 2020 og Horizon Europe og repræsenterer Danmark i flere Programkomiteer. Han har læst i både Tyskland, Storbritannien og USA og har tidligere arbejdet i udenrigstjenesten.

Charlotte Pedersen Jacobsen

Forskningsstøttechef, AAU Innovation, Aalborg Universitet                                                

 
 
 
Charlotte Jacobsen er cand.scient.soc. og har tidligere arbejdet i EU-Kommissionen og Nordjyllands EU-kontor i Bruxelles. Charlotte iværksatte og driver Aalborg Universitets Bruxelles-kontor og bruger sin brede viden om EU's rammeprogram ved at understøtte universiteters deltagelse i bl.a. EU programmer.

Lone Varn Johannsen

Chefkonsulent – UCN Forskning og Udvikling, Professionshøjskolen UCN                          

 
 
 
Lone Varn Johannsen er kandidat i engelsk og internationale studier og har en master i ledelse og organisationspsykologi. Hun har lang erfaring med at rådgive danske forskere og studerende om muligheder og deltagelse i EU-programmer. Tidligere har hun været underviser og udviklingskonsulent på Voksenuddannelsescenter i Nordjylland og ansat på Aalborg Universitet som chef for fundraising og projektledelse.

Lars Holte Nielsen

Direktør, Central Denmark EU Office                                                                      

 
 
Lars Holte Nielsen er uddannet cand.scient.pol. og har arbejdet med EU-politik i mange år, både i Erhvervsministeriet, i Europa-Kommissionen og nu som chef for Midtjyllands repræsentation i Bruxelles. Central Denmark EU Office har stor erfaring med at rådgive virksomheder, forskningsinstitutioner og kommuner om mulighederne for deltagelse i EU programmer.