Gå til
tilmelding

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) på en skillevej mod nye horisonter

 

Tidsrum: kl. 13.15-14.00

Sprog: Engelsk

 

Beskrivelse af sessionen

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) er hurtigt blevet en sikker succes, der har konsolideret sin status i løbet af Horizon 2020. Det er blevet et synonym for excellent og fri forskning, og noget som EU-Kommissionen fremhæver. 

Sessionen vil være en rundbordssamtale med fire topforskere og kendere af ERC. I samtalen vil vi komme ind på, hvad ERC er, hvordan ERC vil se ud i Horizon Europe, herunder om ERC’s fokus vil flytte sig mod mere samfundsmæssig impact. Vi vil også vende ændringer i panelstruktur og evalueringer. Endeligt vil vi berøre, hvordan ERC vil levere samfundsmæssig impact, fx i forhold til pandemier og den grønne dagsorden. Vi runder af med fokus på, hvordan vi sikrer Danmarks høje hjemtag af ERC-midler i det nye rammeprogram. 

 

Beskrivelse af talere

Jesper Svejstrup

Professor ved Københavns Universitet og medlem af ERCs videnskabelige Råd                        

 
 
Jesper Svejstrup er biokemiker og cellebiolog. Svejstrup blev uddannet ved Aarhus Universitet og har siden arbejdet på Stanford University og Francis Crick Institute. Han har modtaget to ERC Advanced Grants og har deltaget i adskillige videnskabelige bestyrelser. Han er æresprofessor ved University College London og Imperial College London samt æresprofessor Skou ved Aarhus Universitet.

Kirsten Gram-Hanssen

Professor og ERC Advanced Grant modtager, Aalborg Universitet                        

 
 
Kirsten Gram-Hanssen er uddannet fra Danmarks Tekniske Universitet og har været professor på Statens Byggeforskningsinstitut og siden Aalborg Universitet. Hendes forskning er centreret om boliger med et perspektiv på livsstil, hverdag, forbrugerisme og miljø. Kirsten Gram-Hanssen har et ERC Advanced Grant og blev udpeget i 2020 til den syv personer store udvælgelseskomité, der skal finde nye medlemmer til ERCs videnskabelige råd.

Klaus Bock

Professor, Danmarks Tekniske Universitet og tidligere ERC-vicepræsident                        

 
 
Klaus Bock har en ph.d.-grad inden for organisk kemi fra Danmarks Tekniske Universitet. Han blev siden professor på Carlsberg Laboratory. Fra 2004 til 2012 var han formand for Danmarks Nationale Forskningsfond. Han var medlem af ERC’s Scientific Council fra februar 2013-2018 og var fra 2015-2018 til vicepræsident for ERC.

Leif Katsuo Oxenløwe

Professor og ERC Starting Grant-modtager, Danmarks Tekniske Universitet                    

 
 
Leif Katsuo Oxenløwe har studeret laserfysik på Københavns Universitet og Imperial College London og lavet ph.d. på Danmarks Tekniske Universitet, hvor han i dag er professor og gruppeleder. For tiden forsker han i optisk kommunikation og er derved med til at sikre mere bæredygtigt internet i fremtiden. Han har et ERC Starting Grant og et ERC Proof of Concept Grant.