Gå til
tilmelding

Connecting Europe Facility (CEF) binder Europas transportnet sammen

 

Tidsrum: 11.30-12.15

Sprog: Dansk

 

Beskrivelse af sessionen 

Etableringen af et velfungerende, grænseoverskridende transportnet har siden etableringen af det indre marked udgjort en vigtig del af EU-politikken. Arbejdet foregår i rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som definerer den vigtigste europæiske infrastruktur inden for bl.a. veje, jernbanelinjer og terminaler.

CEF’en sikrer EU-støtte til infrastrukturprojekter. CEF’s målsætning er blandt andet at udvikle og modernisere de transeuropæiske net inden for transport-, energi- og den digitale sektor. Dette gøres ved støttetildelinger fra CEF. I den kommende budgetperiode er der afsat 25,81 mia. EUR (ca. 193,575 mia. kr.).

 

Beskrivelse af talere

Henrik Tornblad

Chefkonsulent i Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen                          

 
 
Henrik er uddannet fra Copenhagen Business School og har arbejdet med CEF-området de sidste 10 år, først som konsulent, og siden 2015 som CEF-ansvarlig i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Henriks primære CEF-opgave, er at føre tilsyn med de danske infrastrukturprojekter, som har opnået CEF støtte.

Christian Kauffeldt Løber

Fuldmægtig i Transport- og Boligministeriet                           

 
 
Christian er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har desuden en masteruddannelse fra Europakollegiet i Brügge. Siden 2014 har han arbejdet i Transport og Boligministeriet og de seneste to år med forhandlinger og EU-ansøgninger under CEF.

Kueni Melu Aloysius

Fuldmægtig i Transport- og Boligministeriet                           

 
 
Kueni er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Til daglig sidder hun med Connecting Europe-faciliteten på transportområdet (CEF-T) og det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T) med særligt fokus på militær mobilitet. I fællesskab med Henrik Tornblad og Christian Kauffeldt Løber har hun en rolle som rådgiver for ansøgere under CEF.